[ українською ]
[ по-русски ]

Контакти : м. Київ,
проспект Оболонський 11 оф 7
тел. 044 4288882
067 4044848
050 4184848

097 3012708
Контактний e-mail

карта проїзду>>>


Ми працюємо по всій Україні!

Електровимірювання
http://e-lab.kiev.ua/

Технічний звіт з електровимірювань


Про компанію         Електровимірювання          Електрообладнання          Електромонтажні роботи          Прайс-листВимір опору ізоляції електромережі

Як правило, вимірюється опір ізоляції кожного дроту відносно інших заземлених дротів. Якщо виміри за цією схемою дадуть незадовільний результат, то здійснюється вимір опору ізоляції кожного дроту відносно землі (інші дроти не заземлюються) і між кожними двома дротами. Загалом здійснюється 6 вимірів опору для трипровідних ліній.

Якщо електропроводки, що знаходяться в експлуатації, мають опір ізоляції нижче 1 Мом , то висновок про придатність робиться після випробувань їх змінним струмом промислової частоти напругою 1 кВ .

Основні показники опору ізоляції: Опір ізоляції постійному струму Rиз . Наявність грубих внутрішніх і зовнішніх дефектів (пошкодження, зволоження, поверхневе забруднення) знижує опір ізоляції. Визначення Rиз (Ом) здійснюється методом виміру струму витоку, що проходить через ізоляцію, при додатку до неї випрямленої напруги.

Коефіцієнт абсорбції. Краще всього визначає зволоження ізоляції. Коефіцієнт абсорбції — це відношення виміряного опору ізоляції через 60 секунд після додатка напруги мегаомметра (R60) до виміряного опору ізоляції через 15 секунд (R15). Якщо ізоляція суха, то коефіцієнт абсорбції значно перевищує одиницю, тоді як у вологої ізоляції коефіцієнт абсорбції близький до одиниці. Значення коефіцієнта абсорбції повинне відрізнятися (у бік зменшення) від заводських даних не більше, ніж на 20%, а його значення має бути не нижче 1.3 при температурі 10–30. При невиконанні цих умов виріб підлягає сушці.

Коефіцієнт поляризації. Вказує здатність заряджених часток і диполів в діелектриці переміщатися під дією електричного поля, що визначає міру старіння ізоляції. Коефіцієнт поляризації також повинен значно перевищувати одиницю. Коефіцієнт поляризації — це відношення виміряного опору ізоляції через 600 секунд після додатка напруги мегаомметра R600 до виміряного опору ізоляції через 60 секунд (R60).

Вимір опору заземлюючих пристроїв (перевірка контура)

Вимір опору заземлюючих пристроїв проводиться з метою перевірки його відповідності вимогам нормативних документів. У електроустановках з глухозаземленою нейтраллю напругою до 1000 В опір заземлюючого пристрою, до якого приєднані нейтралі генераторів і трансформаторів або виводи джерела однофазного струму, у будь-який час року повинен бути не більше 2, 4 і 8 Ом відповідно при лінійній напрузі 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.

У електроустановках з ізольованою нейтраллю напругою до 1000 В опір заземлюючого пристрою, що використовується як захисне заземлення, повинен задовольняти умові: R3< 50 В. При потужності генераторів і трансформаторів 100 КВ-а і менше заземлюючі пристрої можуть мати опір не більше 10 Ом ( п. 1.7.104 ПУЕ).

Для виміру опору заземлювачів створюється штучний ланцюг протікання струму через випробовуваний заземлювач. Для цього на деякій відстані від випробовуваного заземлювача розташовується допоміжний заземлювач (струмовий електрод), що підключається разом з випробовуваним заземлювачем до джерела напруги. Для виміру падіння напруги на випробовуваному заземлювачі при проходженні через нього струму в зоні нульового потенціалу розташовується зонд (потенційний електрод).

Для здобуття найбільш точних результатів рекомендується здійснювати виміри в період найбільшого питомого опору грунту. Опір заземлюючого пристрою визначається множенням виміряного значення на поправочні коефіцієнти, що враховують конфігурацію пристрою, кліматичні умови і стан грунту. Для заземлювачів, що знаходяться в мерзлому грунті, або нижче за глибину промерзання, введення поправочного коефіцієнта не потрібне. Вимір питомого опору грунту проводиться, коли виміряний опір заземлювача більше проектного значення або не відповідає нормативним вимогам. В цьому випадку перевіряється допустима міра цієї невідповідності при підвищених питомих опорах грунту.

Перевірка наявності зв'язку між заземлювачами і елементами, що заземлюються

Виміри здійснюються з метою визначення цілісності і безперервності захисних провідників від вимірюваного об'єкту до заземлювача або магістралей заземлення і провідників вирівнювання потенціалів, визначення опору вимірюваної ділянки захисному ланцюгу і з метою виміру (або відсутності) напруги на заземлених корпусах устаткування, що перевіряється, в робочому режимі.

Якість електричних з'єднань перевіряється оглядом, а зварювальних з'єднань ударами молотка (кувалди) з подальшими вимірами ланцюга.

Виміри опору здійснюються між будь-якою відкритою провідною частиною і найближчою точкою головного провідника системи управління потенціалів. Захисні провідники включають металеві електротехнічні труби, металеві оболонки кабелів.

Опір контакту заземлюючих провідників не перевищує 0.05 Ом. Виміряний опір ланцюгу захисних провідників не повинен більше ніж в 1.2 рази перевищувати розрахункове значення.

Вимір опору петлі «фаза-нуль»

Контур, що складається з фази трансформатора і ланцюга фазного і нульового провідників прийнято називати петлею «фаза-нуль».

Вимір опору петлі «фаза-нуль» і струмів однофазних замикань проводиться з метою перевірки надійності спрацьовування апаратів захисту від надструмів при замиканні фазного провідника на відкриті провідні частини.

Перевірка надійності і швидкості відключення пошкодженої ділянки мережі полягає в наступному: Визначається струм короткого замикання на корпус Iкз . Цей струм зіставляється з розрахунковим струмом спрацьовування захисту випробовуваної ділянки мережі. Якщо можливий в даній ділянці мережі струм аварійного режиму перевищує струм спрацьовування захисту з достатньою кратністю, надійність відключення вважається забезпеченою.

Перевірка роботи пристроїв захисного відключення (ПЗВ)

Пристрої захисного відключення (ПЗВ), що реагують на диференційний струм, поряд з пристроями захисту від надструму, відносяться до додаткових видів захисту людини від ураження при непрямому дотику, що забезпечуються шляхом автоматичного відключення живлення.

Обов'язкове вживання ПЗВ в електричних щитах будинків, що знов будуються і реконструюються, мобільних будівель з металу або з металевим каркасом, котеджів та ін. наказують вимоги ПУЕ нового видання і ряд стандартів і норм.

При здійсненні вимірів виконують наступні операції:

- Визначення порогу спрацьовування ПЗВ.

- Вимір струму витоку в зоні захисту ПЗВ.

- Для перевірки загальної працездатності ПЗВ передбачений ланцюг тестування. При натисненні кнопки 'Тест' штучно створюється відключаючий диференційний струм. Спрацьовування ПЗВ означає, що пристрій в цілому справний.

Випробування автоматичних вимикачів

Автоматичні вимикачі призначені для проведення, включення і автоматичного розмикання електричних ланцюгів при аномальних явищах (наприклад, при струмах перевантаження, КЗ , недопустимих зниженнях напруги), а також для нечастого включення ланцюгів вручну.

Захист від струмів коротких замикань виконує електромагнітний розчіплювач. Спрацьовування електромагнітного розчіплювача забезпечує електромагніт, якір якого при спрацьовуванні давить на розчіплювач, забезпечуючи відключення автомата.

Параметри спрацьовування автоматичних вимикачів повинні відповідати даним заводу-виробника і забезпечувати: захист від ураження електричним струмом (в разі недостатності інших захисних заходів) при коротких замиканнях; захист мереж від перевантажень і пожеж, викликаних технологічними перевантаженнями або пошкодженнями ізоляції.

При перевірці захисту мереж від перевантажень для автоматичних вимикачів допустимий час спрацьовування залежно від кратності номінального струму і температури довкілля визначається за паспортними даними.

Автоматичні вимикачі випускаються з розчіплювачами із зворотньо-залежною витримкою часу (тепловими), з незалежною витримкою часу і миттєвої дії (електромагнітні і електронні).

Теплові розчіплювачі спрацьовують з витримкою часу, залежною від величини струму: чим більше струм, тим менше витримка часу. Електромагнітні розчіплювачі (відсічка) спрацьовують без витримки часу. Вимикачі побутового і аналогічного призначення класифікуються за діапазонами струмів миттєвого розчіплення і підрозділяються на типи розчіплення В, С, D.

Випробування підвищеною напругою

Випробування ізоляції підвищеною напругою дозволяє виявити локальні дефекти, що не виявляються іншими методами; крім того, такий метод випробувань є прямим способом контролю здатності ізоляції витримувати дії перенапружень і дає певну впевненість у якості ізоляції. До ізоляції прикладається випробувальна напруга, що перевищує робочу напругу, і нормальна ізоляція витримує випробування, а дефектна пробивається.

Випробувальна напруга для нового устаткування на заводах-виробниках визначається ДСТУ 1516.2-97, а в профілактичних випробуваннях величини випробувальної напруги приймаються на 10–15% нижче за заводські норми. Цим зниженням враховується старіння ізоляції і зменшується небезпека накопичення дефектів, що виникають при випробуваннях.

Кабелі

Випробувальна напруга для кабелів встановлюється відповідно до очікуваного рівня внутрішніх і грозових перенапружень. Після прокладки кабелю, після капітального ремонту і під час профілактичних випробувань ізоляцію кабелів випробовують підвищеною випрямленою напругою. Час випробувань для кабелів напругою 3..35 кВ складає 10 хв для кабелю після прокладки і 5 хв після капітального ремонту та під час профілактичних випробувань.

Для кабелів напругою 110 кВ час подачі випробувальної напруги — по 15 хв на фазу. Періодичність профілактичних випробувань складає від двох раз на рік до 1 разу в три роки для різних кабелів. При випробуваннях контролюється струм витоку, значення якого лежать в межах від 150 до 800 мкА/км для нормальної ізоляції. До і після випробувань вимірюється опір ізоляції.

Згідно з результатами електровимірювань складаються Технічні звіти, що є необхідними для пред'явлення контролюючим органам:

  • Протокол №1. Вимір опору розтіканню струму на основних заземлювачах, заземленнях магістралей і устаткування.
  • Протокол №2. Перевірка наявності зв'язку між заземлювачем і заземленнями елементів устаткування.
  • Протокол №3. Випробування ізоляції провідників, кабелів і апаратури.
  • Протокол №4. Перевірка спрацьовування захисту в електроустановках до 1000В із заземленою нейтраллю (опір петлі «фаза-нуль» ) .

Про компанію    |    Електровимірювання    |    Електрообладнання    |    Електромонтажні роботи

Copyright © E-LAB 2010
Строймарт | Рейтинг сайтов украины строительство и недвижимостьУкраинский строительный портал www.promobud.ua  

Птицеферма, Светодиодные светильники